ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ  ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΧΑΛΥΒΕΣ: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ Α.Ε ΣΙΔΜΑ Α.Ε ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε ΠΑΝΕΛ: ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΙ Α.Ε.Β.Ε.                                                                                                                                                                                 .
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ